CUỘC THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện cv số 12 KH- HĐTN về tổ chức cuộc thi chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Ngày 23/05/3023, Liên đội tổ chức cho các em tham gia cuộc thi chỉ huy đội giỏi cấp huyện và đạt được thành tích với sự nổ lực tập luyện ngày đêm của các bạn đã đạt kết quả tốt.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *