Nhảy Plashmob trên nền nhạc: Như cánh diều bay “Vì một Asean xanh- sạch- an toàn cho trẻ em”

Video dự thi nhảy Plashmob trên nền nhạc: Như cánh diều bay. “ vì một Asean xanh- sạch- an toàn cho trẻ em” của các em Đội viên Liên đội TH Tô Hiệu.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *