THAM GIA NHẢY FLASHMOD “KUN VỚI HỌC TẬP” NĂM HỌC 2022 -2023

Thực hiện cv số 64 CV/HĐTN về việc tham gia sân chơi Flashmob. Liên đội trường TH Tô Hiệu tham gia nhảy Flashmob “Kun học tập”

với phần thể hiện của các em Đội viên, Nhi đồng của Liên đội.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *